Referencie

- Dlhodobá spolupráca s firmami, ktoré majú kontakty v nemecky hovoriacom zahraničí alebo ktorých materské firmy sídlia v zahraničí. Preklady obchodnej korešpondencie, zmlúv, technickej dokumentácie, návodov, organizačných a pracovných príručiek. Vybavovanie telefonátov na žiadosť zákazníka, tlmočenie obchodných rokovaní a odborných školení pracovníkov.

- 6-ročná spolupráca v oblasti organizovania vzdelávacích aktivít a ich tlmočenia s Ost-West-Management Training Mníchov v príprave špičkového manažmentu z rôznych odvetví (vzdelávanie, bankovníctvo, ekonomika, pracovníci bezpečnostných služieb, cestovný ruch).

- Konferenčné tlmočenie (oblasti: poľnohospodárstvo, dejiny, rodová rovnosť)

- Od roku 1995 prekladateľská a tlmočnícka činnosť v konaniach pre potreby polície, prokuratúry a súdov. Tlmočenia a preklady pre potreby matriky (sobáše, rodné listy…).

Comments are closed.