Profil

- 5 ročné štúdium filozofie na univerzite v Lipsku

- 3-semestrové špecializačné štúdium v rámci celoživotného vzdelávania na Právnickej fakulte Komenského univerzity v oblasti pracovného a obchodného práva

- 3 ročné štúdium germanistiky na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre – rozšírenie aprobácie pre učiteľov

- semináre a školeniach v oblasti vzdelávania, ekonomiky, cestovného ruchu a bezpečnostných služieb na Slovensku, v Spolkovej republike Nemecko a v Dánsku, školenia zamerané na prekladateľské a tlmočnícke techniky

- tlmočníčka a prekladateľka nemeckého jazyka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Comments are closed.